Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
23-2020-1015-24-14Договаряне без предварително обявлениеПрекратена22.5.2020 г. 14:40
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич"
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.6.2021 г. 13:19
23-2020-1015-24-13Открита процедураВъзложена22.5.2020 г. 9:33
“Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ТП на НОИ – Добрич"
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2020 г. 17:00
Променено: 9.9.2020 г. 15:52
23-2019-1007-125Директно възлаганеВъзложена18.12.2019 г. 15:59
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части на системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Добрич"
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части на системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Добрич".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.12.2019 г. 15:59
23-2019-1015-24-188Събиране на оферти с обяваВъзложена17.12.2019 г. 15:37
Предмет на настоящата поръчката е "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ – Добрич
Предмет на настоящата поръчката е "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ – Добрич“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.1.2020 г. 17:00
Променено: 18.2.2020 г. 11:22
23-2019-1015-24-186Открита процедураВъзложена16.12.2019 г. 14:18
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Добрич, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Добрич, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.1.2020 г. 17:00
Променено: 3.4.2020 г. 16:19
23-2019-1015-24-169Събиране на оферти с обяваПрекратена29.10.2019 г. 9:12
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ – Добрич
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ – Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2019 г. 17:00
Променено: 26.11.2019 г. 14:33
23-201-1015-24-168Пряко договарянеВъзложена25.10.2019 г. 13:37
„Доставка и монтаж на 2бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване“,
„Доставка и монтаж на 2бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване“,
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2019 г. 17:00
Променено: 13.12.2019 г. 9:55
23-2019-1015-24-127Открита процедураВъзложена10.9.2019 г. 14:24
"Осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ - Добрич, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на СОД"
"Осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ - Добрич, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на СОД"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00
Променено: 16.12.2019 г. 10:53
23-2019-1015-24-121Пряко договарянеПрекратена9.8.2019 г. 11:01
“Доставка и монтаж на 2 бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване“
“Доставка и монтаж на 2 бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.9.2019 г. 17:00
Променено: 30.9.2019 г. 16:29
23-2019-1015-24-117Събиране на оферти с обяваПрекратена31.7.2019 г. 11:16
“Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ - Добрич“
“Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ - Добрич“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.9.2019 г. 17:00
Променено: 30.9.2019 г. 16:28
23-2019-1015-24-116Открита процедураПрекратена31.7.2019 г. 11:14
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Добрич, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Добрич, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2019 г. 17:00
Променено: 2.12.2019 г. 10:26
23-2019-1015-24-93Открита процедураВъзложена26.6.2019 г. 16:14
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Добрич“ 
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Добрич“ 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.9.2019 г. 17:00
Променено: 16.12.2019 г. 10:55
23-2019-1015-24-76Публично състезаниеПрекратена28.5.2019 г. 15:55
 “Доставка и монтаж на 2 бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване“
 “Доставка и монтаж на 2 бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.7.2019 г. 17:00
Променено: 18.7.2019 г. 17:33
23-2019-1015-24-56Публично състезаниеПрекратена24.4.2019 г. 9:36
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Добрич
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 17:00
Променено: 18.7.2019 г. 17:34
23-2019-1015-24-55Публично състезаниеВъзложена24.4.2019 г. 8:32
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.6.2019 г. 17:00
Променено: 30.9.2019 г. 15:21
23-2019-1015-24-44Публично състезаниеВъзложена3.4.2019 г. 16:06
“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Добрич“.
“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Добрич“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.5.2019 г. 0:00
Променено: 2.8.2019 г. 10:15
23-2019-1015-24-18Открита процедураВъзложена15.2.2019 г. 10:48
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.4.2019 г. 17:00
Променено: 23.5.2019 г. 15:09
23-2018-1015-24-119Открита процедураПрекратена11.9.2018 г. 15:50
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2018 г. 17:00
Променено: 21.1.2019 г. 14:18
23-2018-1015-24-80Публично състезаниеВъзложена5.6.2018 г. 8:42
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Добрич”
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2018 г. 17:00
Променено: 6.11.2018 г. 8:44
23-2018-1015-24-43Събиране на оферти с обяваВъзложена14.3.2018 г. 10:21
“Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.4.2018 г. 17:00
Променено: 15.5.2018 г. 14:37
23-2018-1015-24-42Открита процедураВъзложена14.3.2018 г. 10:18
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 10.8.2018 г. 10:25
23-2018-1015-24-38Пряко договарянеПрекратена6.3.2018 г. 11:06
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.8.2018 г. 10:29
23-2018-1015-24-37Събиране на оферти с обяваВъзложена6.3.2018 г. 11:04
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Добрич
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.3.2018 г. 17:00
Променено: 24.4.2018 г. 9:46
23-2017-1015-24-174Публично състезаниеПрекратена30.10.2017 г. 14:07
“Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”.
“Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2017 г. 17:00
Променено: 22.12.2017 г. 11:45
23-2017-1007-24-105Директно възлаганеВъзложена27.10.2017 г. 10:32
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: “Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ - Добрич"
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: “Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ - Добрич". Наетият външен експерт е вписан в списъка с външни експерти поддържан от Агенция по обществени поръчки под № ВЕ-236 от 07.10.2014 година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 1.11.2017 г. 11:56
23-2017-1015-24-203Открита процедураПрекратена25.10.2017 г. 9:42
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2017 г. 17:00
Променено: 15.12.2017 г. 10:39
23-2017-1015-24-172Публично състезаниеВъзложена22.8.2017 г. 10:49
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2017 г. 17:00
Променено: 7.11.2017 г. 13:17
23-2017-1015-24-157Открита процедураВъзложена22.8.2017 г. 9:14
“Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите на ТП на НОИ - Добрич”
“Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите на ТП на НОИ - Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.12.2017 г. 10:36
23-2017-1015-24-158Събиране на оферти с обяваВъзложена9.8.2017 г. 11:27
„Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич”
„Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.9.2017 г. 17:00
Променено: 9.10.2017 г. 15:32
blank[1]2.8.2017 г. 14:17
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.8.2017 г. 14:17
1 - 30Напред