Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
16-2019-1015-16-90Открита процедураВъзложена14.10.2019 г. 17:25
“Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих"

С Решение № 8 от 25.10.2019 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 03.12.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 05.12.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0174.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2019 г. 17:00
Променено: 17.2.2020 г. 14:46
16-2019-1015-16-58Публично състезаниеЗатворена2.7.2019 г. 9:25
Доставка за офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Разград
С Решение № 5 от 19.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка за офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 12.08.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 14.08.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0102.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.8.2019 г. 17:00
Променено: 14.8.2019 г. 14:02
16-2019-1015-16-40Публично състезаниеЗатворена10.6.2019 г. 14:30
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Разград
С Решение № 3 от 20.06.2019 г. на директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 19.07.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 23.07.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0082.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2019 г. 17:00
Променено: 5.8.2019 г. 15:39
16-2019-1015-16-35Публично състезаниеЗатворена3.5.2019 г. 8:33
“Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Разград"
С Решение № 2 от 21.05.2019 г. на директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 17.06.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 19.06.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0050.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.6.2019 г. 17:00
Променено: 15.7.2019 г. 14:34