Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
Авариен ремонт в Абонатната станция на ТП на НОИ - РазградПряко договарянеЗатворена21.12.2022 г. 14:20
Авариен ремонт в Абонатната станция на ТП на НОИ - Разград
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.12.2022 г. 14:20
Доставка на газов котел за нуждите на ТП на НОИ – Разград, филиал КубратДиректно възлаганеЗатворена21.12.2022 г. 8:49
Доставка на газов котел за нуждите на ТП на НОИ – Разград, филиал Кубрат

доставка и монтаж на газова отоплителна инсталация, в това число настройване, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на стенен газов кондензен котел за отопление и битова гореща вода с включен коаксиален димоотвод, модел: Habitat 35K, производител: Romstal, както и доставка и монтаж на магнитен филтър под газов котел, модел: Callefi XS и на седмичен програматор с възможност за контролиране на топлоподаването в различните интервали от денонощието, съгласно ръководство на потребителя, представляващо неразделна част от настоящия договор. Доставените устройства трябва да бъдат нови, неупотребявани и да не са тестови или демонстрационни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.12.2022 г. 8:49