Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2020-Ц1015-18-75Събиране на оферти с обяваПрекратена30.11.2020 г. 10:01
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2020 г. 23:59
Променено: 14.12.2020 г. 13:47
18-2020-Ц1015-18-74Събиране на оферти с обяваПрекратена26.11.2020 г. 16:00
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2020 г. 23:59
Променено: 27.11.2020 г. 16:27
18-2020-Ц1015-18-68Събиране на оферти с обяваПрекратена10.11.2020 г. 10:04
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите  на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2020 г. 23:59
Променено: 25.11.2020 г. 15:31
18-2020-Ц1015-18-54Събиране на оферти с обяваПрекратена7.10.2020 г. 14:06
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите  на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.11.2020 г. 9:53
18-2020-Ц1015-18-47Договаряне без предварително обявлениеВъзложена21.9.2020 г. 10:41
“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ- Силистра“
Предмета на настоящата поръчка е предоставяне на доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на
отпадни води за нуждите на ТП на НОИ -Силистра. Естеството на поръчката е от такъв вид, че следва да бъде
сключен договор с дружество, притежаващо изключителни права на територията на област Силистра, придобити
по силата на закон или на административен акт, на чиято територия попадат и сградите на ТП на НОИ -Силистра. На
тази територия поръчката може да бъде изпълнена само от един икономически оператор, на когото по закон са
предоставени права, а именно: "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Силистра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.11.2020 г. 15:40