Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2021-1015-18-58Открита процедураПредстои публикуване16.4.2021 г. 14:38
„Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ -Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява услуга по абонаментна поддръжка на извънгаранционна климатична техника – 58 бр. климатици, описани по вид, количество и местонахождение в Приложение 1, в която услуга са предвидени дейности по профилактика и авариен ремонт за постигане оптимална работа в срока на поддръжка на техниката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.4.2021 г. 14:32
Променено: 16.4.2021 г. 14:38