Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2021-1015-18-70Публично състезаниеОтворена15.7.2021 г. 9:59
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури доставка на офис обзавеждане за нуждите на Териториално поделение на НОИ – Силистра (ТП на НОИ – Силистра) с минимални технически характеристики и количества (обем), описани в Приложение към Техническите спецификации, като определеният Изпълнител извърши и монтаж на офис обзавеждането.
Обем – доставка на следните артикули:
- директорски столове – 12 бр.;
- корпусна мебел – 20 бр.;
- метални шкафове – 3 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2021 г. 23:59
Променено: 28.7.2021 г. 13:44
18-2021-1015-18-58Открита процедураПрекратена23.4.2021 г. 12:00
„Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ -Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява услуга по абонаментна поддръжка на извънгаранционна климатична техника – 58 бр. климатици, описани по вид, количество и местонахождение в Приложение 1, в която услуга са предвидени дейности по профилактика и авариен ремонт за постигане оптимална работа в срока на поддръжка на техниката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2021 г. 23:59
Променено: 26.7.2021 г. 10:51