Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2014-103Открита процедура по ЗОПВъзложена27.10.2014 г. 11:28
"Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Ловеч"
Периодична доставка на канцеларски материали по предварителна заявка на възложителя за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч,  съгласно Приложение №1 от документацията за участие.
Образците на папки от позиции №42 и 43 на Приложение №1 от документацията за участие, се предоставят от ТП на НОИ – Ловеч, бул.”България” №44, ст.101.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2014 г. 16:30
Променено: 9.2.2015 г. 15:03