Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2015_1015-1040Открита процедура по ЗОПВъзложена28.10.2015 г. 15:23
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Ловеч
Периодична доставка на фабрично нови канцеларски материали по предварителна заявка на възложителя за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2015 г. 0:00
Променено: 25.1.2016 г. 13:34
10-2015-42Открита процедура по ЗОПВъзложена25.6.2015 г. 11:16
„Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сградата на Архивен център- гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. "Вършец"
 №30”
„Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сградата на Архивен център- гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. "Вършец"
 №30”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.8.2015 г. 16:30
Променено: 23.2.2016 г. 9:31
10-2015-33Открита процедура по ЗОПВъзложена25.5.2015 г. 9:27
Извършване на текущ ремонт в административни сгради на ТП на НОИ - Ловеч по обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ловеч, бул. "България" №44; Обособена позиция №2: Извършване на текущ ремонт на сградата на Архивен център- гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. "Вършец" №30.
Обособена позиция №1: Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул. "България" №44 – подмяна хидроизолация на покрив;
Обособена позиция №2: Извършване на текущ ремонт на сградата на Архивен център- гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. "Вършец" №30” – изработка и монтаж на предпазни метални решетки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2015 г. 16:30
Променено: 7.9.2015 г. 16:46
10-2015-23Открита процедура по ЗОПВъзложена24.3.2015 г. 9:51
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати  за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч
Периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати  за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч по предварителна заявка на възложителя,  съгласно Приложение №1 от документацията за участие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2015 г. 16:30
Променено: 21.7.2015 г. 13:50