Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
„Обособяване на самостоятелно мерене на ел. енергията на помещения на ТП на НОИ – Разград, филиал Исперих в гр. Исперих, улДиректно възлаганеЗатворена9.8.2023 г. 15:57
„Обособяване на самостоятелно мерене на ел. енергията на помещения на ТП на НОИ – Разград, филиал Исперих в гр. Исперих, ул. „Дунав“ №2“
Обособяване на самостоятелно мерене на ел. енергията на помещения на ТП на НОИ – Разград, филиал Исперих
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.8.2023 г. 15:57
Авариен ремонт в Абонатната станция на ТП на НОИ - РазградПряко договарянеЗатворена21.12.2022 г. 14:20
Авариен ремонт в Абонатната станция на ТП на НОИ - Разград
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.12.2022 г. 14:20
Доставка на газов котел за нуждите на ТП на НОИ – Разград, филиал КубратДиректно възлаганеЗатворена21.12.2022 г. 8:49
Доставка на газов котел за нуждите на ТП на НОИ – Разград, филиал Кубрат

доставка и монтаж на газова отоплителна инсталация, в това число настройване, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на стенен газов кондензен котел за отопление и битова гореща вода с включен коаксиален димоотвод, модел: Habitat 35K, производител: Romstal, както и доставка и монтаж на магнитен филтър под газов котел, модел: Callefi XS и на седмичен програматор с възможност за контролиране на топлоподаването в различните интервали от денонощието, съгласно ръководство на потребителя, представляващо неразделна част от настоящия договор. Доставените устройства трябва да бъдат нови, неупотребявани и да не са тестови или демонстрационни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.12.2022 г. 8:49
16-2020-1015-16-20Публично състезаниеПрекратена5.6.2020 г. 13:32
Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат към ТП на НОИ - Разград
С Решение № 3 от 11.06.2020 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат към ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.07.2020г. Офертите ще бъдат отворени на 23.07.2020г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0057.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2020 г. 17:00
Променено: 27.7.2020 г. 16:38
16-2020-1015-16-18Открита процедураЗатворена21.5.2020 г. 13:38
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград
С Решение № 2 от 02.06.2020 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 10.07.2020г. Офертите ще бъдат отворени на 16.07.2020г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0036.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2020 г. 17:00
Променено: 31.7.2020 г. 14:17
16-2019-1015-16-90Открита процедураВъзложена14.10.2019 г. 17:25
“Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих"

С Решение № 8 от 25.10.2019 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 03.12.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 05.12.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0174.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2019 г. 17:00
Променено: 17.2.2020 г. 14:46
16-2019-1015-16-58Публично състезаниеЗатворена2.7.2019 г. 9:25
Доставка за офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Разград
С Решение № 5 от 19.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка за офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 12.08.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 14.08.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0102.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.8.2019 г. 17:00
Променено: 14.8.2019 г. 14:02
16-2019-1015-16-40Публично състезаниеЗатворена10.6.2019 г. 14:30
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Разград
С Решение № 3 от 20.06.2019 г. на директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 19.07.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 23.07.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0082.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2019 г. 17:00
Променено: 5.8.2019 г. 15:39
16-2019-1015-16-35Публично състезаниеЗатворена3.5.2019 г. 8:33
“Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Разград"
С Решение № 2 от 21.05.2019 г. на директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 17.06.2019г. Офертите ще бъдат отворени на 19.06.2019г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0050.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.6.2019 г. 17:00
Променено: 15.7.2019 г. 14:34
16-2018-1015-16-125Открита процедураЗатворена31.10.2018 г. 9:32
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Разград и прилежащи площи
С Решение №12 от 07.11.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Разград и прилежащи площи" . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 17.12.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.12.2018 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2018-0197.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.12.2018 г. 17:00
Променено: 5.3.2021 г. 12:30
16-2018-1015-16-115Събиране на оферти с обяваПрекратена18.10.2018 г. 15:51
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Разград”                        
С Обява № 1026-16-4 от 24.10.2018 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград за събиране на оферти с обява е открито възлагането на обществена поръчка с предмет “Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Разград” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Краен срок за подаване на офертите: 08.11.2018г., до 17.00 ч. Офертите ще бъдат отворени на 16.11.2018 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Разград, бул. "Бели Лом" № 40, ет.4, зала №406. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на АОП и преписката е регистрирана под №9082307.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2018 г. 17:00
Променено: 11.12.2018 г. 9:20
16-2018-1015-16-118Договаряне без предварително обявлениеЗатворена15.10.2018 г. 9:59
“Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Разград, филиал гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I №9”
С Решение № 11 от 15.10.2018 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Разград, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без предварително обявление с предмет “Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Разград, филиал гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I №9”. Решението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0177.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.1.2023 г. 17:06
16-2018-1015-16-81Открита процедураЗатворена29.8.2018 г. 14:56
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 1; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 2"
С Решение №10 от 05.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 1; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 2" . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 12.10.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.10.2018 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под  №00145-2018-
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 11.1.2021 г. 18:16
16-2018-1015-16-92Директно възлаганеЗатворена29.8.2018 г. 14:55
Монтиране на допълнителна камера за вътрешно наблюдение на третия етаж в Административната сграда на ТП на НОИ – Разград към съществуващата изградена система за видеонаблюдение
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.9.2018 г. 14:55
16-2018-1015-16-67Директно възлаганеВъзложена20.7.2018 г. 11:12
„Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, монтирана в административната сграда на  ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Предметът на обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Разград, находяща се на бул."Бели Лом" № 40, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.7.2018 г. 16:38
16-2018-1015-16-64Събиране на оферти с обяваЗатворена18.7.2018 г. 13:15
“Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи”                        
Абонаментното поддържане и ремонт на асансьорната уредба в административната сграда в ТП на НОИ – Разград с цел осигуряване безопасното функциониране на съоръжението, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.8.2018 г. 17:00
Променено: 16.10.2020 г. 9:44
16-2018-1015-16-47Публично състезаниеЗатворена19.6.2018 г. 8:47
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Разград"
С Решение № 7 от 22.06.2018 г. на директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.07.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 01.08.2018г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0087.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 17:00
Променено: 23.5.2019 г. 12:02
16-2018-1015-16-28Събиране на оферти с обяваВъзложена5.4.2018 г. 13:42
“Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Разград”
Доставка на 17 броя работни стола на колела с подлакътници за нуждите на ТП на НОИ – Разград. Начина на изпълнение на доставката и изискванията на Възложителя подробно са описани в техническата спецификация и документацията на обществената поръчка.  
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.5.2018 г. 17:00
Променено: 29.6.2018 г. 16:52
16-2018-1015-16-27Събиране на оферти с обяваЗатворена5.4.2018 г. 13:39
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за ТП на НОИ – Разград”
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД дейности/ на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в градовете Кубрат и Исперих. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на помещенията се извършват при спазване на изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и действащата нормативна уредба за този вид дейности /във връзка с дейностите, предмет на поръчката/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 30.6.2020 г. 11:42
16-2018-1015-16-17Открита процедураВъзложена26.2.2018 г. 8:41
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград
С Решение №4 от 16.03.2018г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 24.04.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 26.04.2018 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разрад, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, зала № 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преписката на обществетна поръчка е регистрирана под № 00145-2018- в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.4.2018 г. 17:00
Променено: 17.9.2018 г. 9:03
16-2017-1015-16-105Публично състезаниеВъзложена26.10.2017 г. 9:15
“Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ – Разград, филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих и прилежащи площи"
С Решение № 12 от 31.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ – Разград, филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих и прилежащи площи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 05.12.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.12.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.12.2017 г. 17:00
Променено: 6.3.2018 г. 10:03
16-2017-1015-16-85Открита процедураЗатворена5.10.2017 г. 11:59
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих
С Решение № 10 от 20.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих". Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 04.12.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.12.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2017-0214
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.12.2017 г. 16:30
Променено: 17.2.2020 г. 14:56
16-2017-1015-16-90Договаряне без предварително обявлениеВъзложена5.10.2017 г. 11:56
“Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Разград“
С Решение № 11 от 30.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е „Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Разград“ . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.1.2018 г. 9:01
16-2017-1015-16-89Пряко договарянеПрекратена5.10.2017 г. 11:53
Предоставяне на В и К услуги за адмистративната сграда на ТП на НОИ – Разград, филиал Кубрат, ул.„Княз Борис I“ №9
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.1.2018 г. 17:06
16-2017-1015-16-50Открита процедураЗатворена22.5.2017 г. 16:14
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Разград"
С Решение № 5 от 02.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 14.07.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.07.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2017 г. 17:00
Променено: 23.5.2019 г. 12:00
16-2017-1015-16-47Публично състезаниеЗатворена27.4.2017 г. 14:22
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Разград"
С Решение № 4 от 18.05.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Разград“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 13.06.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 29.06.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.6.2017 г. 17:00
Променено: 16.4.2018 г. 16:42
16-2017-1015-16-42Публично състезаниеЗатворена24.4.2017 г. 9:05
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 3 от 09.05.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 15.06.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.06.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2017 г. 17:00
Променено: 27.8.2019 г. 15:04
16-2016-1015-16-125Открита процедураЗатворена24.10.2016 г. 13:49
“Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих"
С Решение №12 от 15.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 22.12.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 05.01.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.12.2016 г. 17:00
Променено: 6.3.2018 г. 10:01
16-2016-1015-16-122Събиране на оферти с обяваЗатворена17.10.2016 г. 13:39
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Разград"
С обява №1029-16-1432/20.10.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е обявено събирането на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 07.11.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.11.2016 г. в 11:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Разград, бул. „Бели лом“ № 40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Информация е публикувана в профила на купувача, обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9057664.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2016 г. 17:00
Променено: 11.1.2019 г. 11:07
16-2016-1015-16-112Договаряне без предварително обявлениеПрекратена4.10.2016 г. 16:04
 “Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ – Разград, филиал гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №9“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.1.2017 г. 11:56
1 - 30Напред