Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2020-Ц1016-40-773Директно възлаганеВъзложена31.12.2020 г. 10:34
Следгаранционна поддръжка на система за безконтактна инвентаризация и доставка на консумативи
Следгаранционна поддръжка и текущо обслужване на система за безконтактна инвентаризация INVENT и доставка на необходимите за работата на системата консумативи по договорени единични цени.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.12.2020 г. 10:34
21-2020-Ц1016-40-792Директно възлаганеВъзложена31.12.2020 г. 9:02
Обработка на разплащателна документация на прекратен осигурител без правоприемник ("СК-13-Трансстрой"АД)
Обработката на разплащателната документация се извършва  при спазване на разпоредбите на раздел II от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.12.2020 г. 9:02
21-2020-1015-21-12Открита процедураВъзложена21.5.2020 г. 15:30
Предоставяне на управляеми печатни услуги за дейността на ТП на НОИ-София град
Хардуерно и софтуерно решение за печат, управление, наблюдение, анализи и отчетност на печатащата среда в ТП на НОИ - София град, в което трябва да бъдат включени:
• 15 броя налични устройства марка Lexmark MX711de, собственост на Възложителя (средно месечно натоварване 15000 копия за едно устройство) и следните нови устройства:
• 34 броя принтери среден клас
• 13 броя многофункционални устройства среден клас
• 3 броя многофункционални устройства висок клас
• 1 брой цветно многофункционално устройство среден клас формат А3
• 35 броя документни скенери среден клас
• Сървър/-ри със съответните лицензи и операционни системи, които да бъдат интегрирани в съществуващата инфраструктура на ТП на НОИ-София град и да отговарят напълно на описаните минимални инсталационни изисквания на софтуера за контрол на достъпа и софтуера за мониторинг
За посочените печатащи устройства Lexmark MX711de, собственост на Възложителя, и за 3 броя многофункционални устройства висок клас (Тип 3) следва да бъде предложен софтуер за контрол на достъпа софтуер за мониторинг и услуги. За всички останали печатащи устройства следва да бъде предложен  софтуер за мониторинг и услуги подробно описани в Техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.
Скенерите не са обект на наблюдение от софтуера за мониторинг.
Изпълнителят няма да получи отдалечен достъп до софтуера за контрол на достъпа и софтуера за мониторинг. Всички възникнали нужди за обслужване на софтуера и устройствата ще се регистрират през Хелп- деск системата на Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2020 г. 16:30
Променено: 23.9.2020 г. 13:59