Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2021-1015-40-414Директно възлаганеВъзложена12.5.2021 г. 9:43
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ-София град"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.5.2021 г. 9:43