Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2022-1015-21-114Събиране на оферти с обяваВъзложена10.6.2022 г. 15:35
"Доставка на щори за помещения, ползвани от служителите на ТП на НОИ-София град"
Доставка и монтаж на 590 (петстотин и деветдесет) броя хоризонтални алуминиеви щори с обща площ 980 кв. м., от които около 330 кв. м. отваряема площ ( 210 броя щори) и около 650 кв.м. неотваряема площ (380 броя щори)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2022 г. 23:55
Променено: 10.8.2022 г. 9:36