Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

04-2014-134

„Абонаментна поддръжка на климатици, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново“

Вид на обществената поръчка

Описание на предмета

Поддръжка, профилактика и доставка на резервни части за климатиците в ТП на НОИ - гр. Велико Търново, индивидуализирани по марка, мощност, местонахождение и техническо състояние в Приложение № 1 от документацията.

Допълнителна информация

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “Абонаментна поддръжка на климатици, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново” открита с Решение № 13/21.11.2014 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Велико Търново, ще отвори ценовите предложения на участниците на 19.12.2014 г. от 09:00 часа. Място на отваряне - ТП на НОИ гр. Велико Търново, пл. Център № 2, ет. 5, стая 508.

Състояние

Затворена

Номер на поръчката в АОП

00145-2014-0255

Лице за контакти

Милена Маркова Минчева

E-mail

milena.mincheva@velikotarnovo.nssi.bg

Телефон

062 613415

Факс

062 613440

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(24)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(2)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(1)
разгъване Раздел : 5. Гаранции за участие ‎(1)
разгъване Раздел : 7. Договор/споразумение ‎(5)
разгъване Раздел : 8. Информация за изпълнение на договора ‎(2)