Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2016-1015-04-324Публично състезаниеПрекратена22.11.2016 г. 11:18
Проектиране и изпълнение на съоръжение за товарна платформа в междустълбищно пространство на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 1, за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изпълнение на съоръжение за товарна платформа в  междустълбищно пространство за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2017 г. 17:00
Променено: 5.1.2017 г. 13:36
04-2016-1015-04-288Открита процедураВъзложена1.11.2016 г. 11:24
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново. Помещенията се намират в сгради, находящи се в гр. Велико Търново на: ул. “Никола Габровски” № 1 с площ от 850,00 кв. м, ул. “Васил Левски” № 29 с площ от 73,12 кв. м, пл. “Център” № 2 с площ от 710,00 кв. м и ул. “Теодосий Търновски” № 6 с площ от 204,00 кв. м. Общата площ на помещенията, предмет на поръчката е 1837,12 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.1.2017 г. 17:00
Променено: 17.2.2017 г. 10:48
04-2016-1015-04-254Публично състезаниеВъзложена5.10.2016 г. 14:51
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи по обособени позиции
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи по обособени позиции
Обособена позиция № 1 „Абонаментна поддръжка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново”
Обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.12.2016 г. 17:00
Променено: 9.2.2017 г. 15:32
04-2016-1015-04-253Открита процедураВъзложена5.10.2016 г. 14:43
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново
Доставка на канцеларски материали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.1.2017 г. 17:00
Променено: 14.2.2017 г. 15:08
04-2016-1015-04-182Публично състезаниеЗатворена7.7.2016 г. 14:39
Преустройство в приемна на отдел „Пенсии“ – изграждане на санитарен възел в ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 29
Изграждане на сервизно помещение в приемната на отдел „Пенсии“, ТП на НОИ – Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 29 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 17:00
Променено: 30.11.2016 г. 15:17
04-2016-1015-04-181Публично състезаниеПрекратена7.7.2016 г. 14:33
Проектиране и изпълнение на съоръжение за товарна платформа в междустълбищно пространство на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №1, за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Проектиране,  изпълнение и доставка на 1 брой нова товарна платформа без управление от кабина, както и изграждане на шахта от метална конструкция с алуминиев профил и стъклопакет в сградата на ТП на НОИ – Велико Търнова, ул. „Никола Габровски“ №1, ет.4, въвеждане в експлоатация и регистрация на доставеното съоръжение пред специализираните органи по техническия надзор съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьорите и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2016 г. 17:00
Променено: 4.11.2016 г. 8:35
04-2016-1015-04-180Публично състезаниеЗатворена7.7.2016 г. 14:28
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново
Офис оборудването се състои от шкаф, помощни шкафове, работна маса, офис столове, посетителски столове и метална складова количка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.9.2016 г. 17:00
Променено: 30.11.2016 г. 15:18
04-2016-1015-04-135Открита процедураВъзложена16.6.2016 г. 13:34
Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново
Предоставяне на услуги по охрана в помещения, ползвани от ТП на НОИ гр. Велико Търново, които се намират в гр. Велико Търново на адреси: ул. “Никола Габровски“ № 1, ет. 4, ул. “Теодосий Търновски” № 6, ул. “Васил Левски” № 29 и пл. „Център” № 2, ет. 5.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2016 г. 17:00
Променено: 19.10.2016 г. 8:41
04-2016-1015-04-53Възложена9.3.2016 г. 9:47
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Велико Търново”
Предмет на настоящата обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от ЗОП е “Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Велико Търново”.
Изпълнението следва да се извърши на следните адреси: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5 и архивохранилище (сутеренен етаж на ниво гараж); гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 4 и ет.3; гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29 и гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 6.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.4.2016 г. 17:00
Променено: 16.6.2016 г. 13:50