Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2018-1015-04-250Публично състезаниеВъзложена9.11.2018 г. 14:24
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите, ползвани от  ТП на НОИ – Велико Търново, включително  осигуряване на резервни части и консумативи от ТП на НОИ – Велико Търново
Настоящата поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците и климатичните инсталации на ТП на НОИ – Велико Търново, индивидуализирани по марка/модел, мощност, тип на климатика, тип на инсталацията и местонахождение в Приложение № 1 към Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2018 г. 17:00
Променено: 19.2.2019 г. 11:22
04-2018-1015-04-243Открита процедураВъзложена8.11.2018 г. 16:33
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции
Обособена позиция № 1 Канцеларски материали по вид и предполагаеми  количества за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново
Обособена позиция № 2 Папки по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 30.4.2019 г. 9:02
04-2018-1015-04-167Открита процедураВъзложена18.7.2018 г. 16:29
Предоставяне на услуги по охрана на имоти, ползвани от ТП на НОИ - Велико Търново
Предоставяне на услуги по охрана на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2018 г. 17:00
Променено: 28.12.2018 г. 9:40
04-2018-1015-04-92Публично състезаниеВъзложена30.4.2018 г. 16:29
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Велико Търново
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.9.2018 г. 15:08
04-2018-1015-04-91Събиране на оферти с обяваВъзложена30.4.2018 г. 16:25
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.8.2018 г. 14:28
04-2018-1015-04-64Събиране на оферти с обяваВъзложена3.4.2018 г. 15:59
ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ТП НА НОИ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - Велико Търново - офис столове
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.8.2018 г. 14:29