Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2020-Ц1015-04-2020-166Открита процедураВъзложена2.12.2020 г. 13:05
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.1.2021 г. 23:55
Променено: 24.3.2021 г. 11:07
04-2020-Ц1015-04-111Публично състезаниеВъзложена10.8.2020 г. 14:29
Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново.
Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.11.2020 г. 15:36
04-2020-Ц1015-04-110Договаряне без предварително обявлениеВъзложена10.8.2020 г. 14:26
Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Предоставяне на доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ – Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново ул. ул. „Васил Левски“ № 29
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2020 г. 0:00
Променено: 30.9.2020 г. 10:59
04-2020-Ц1015-04-100Публично състезаниеВъзложена22.7.2020 г. 14:03
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Извършване на поддръжка, профилактика и доставка на резервни части за климатиците в ТП на НОИ – Велико Търново, индивидуализирани по марка, мощност и местонахождение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.12.2020 г. 16:13
04-2020-Ц1016-40-85Открита процедураПрекратена20.7.2020 г. 14:26
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.10.2020 г. 15:08
04-2020-Ц1015-04-78Договаряне без предварително обявлениеВъзложена17.6.2020 г. 16:25
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.9.2020 г. 11:01
04-2020-Ц1015-04-64Публично състезаниеПрекратена2.6.2020 г. 16:05
Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на допълнително осветление в част от работните помещения с цел да се достигнат нормални норми на осветеност за да се спазят изискванията в Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите, подобряване на условията на труд и отстраняване на несъответствията за фактор „осветеност“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2020 г. 23:55
Променено: 17.7.2020 г. 15:44
04-2020-Ц1015-04-51Открита процедураВъзложена12.5.2020 г. 15:25
Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Предоставяне на услуги по охрана на помещения ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново, които се намират в гр. Велико Търново на адреси: ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 4; ул. „Теодосий Търновски“ № 6; ул. „Васил Левски“ № 29 и пл. „Център“ № 2, ет. 5.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2020 г. 17:00
Променено: 29.9.2020 г. 10:21