Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2014-146Затворена9.12.2014 г. 13:51
“Комплексно почистване на помещенията, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново”
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на комплексно почистване на помещенията, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново за период от 24 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2015 г. 16:30
Променено: 29.3.2017 г. 14:12
04-2014-134Затворена19.11.2014 г. 13:33
„Абонаментна поддръжка на климатици, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново“
Поддръжка, профилактика и доставка на резервни части за климатиците в ТП на НОИ - гр. Велико Търново, индивидуализирани по марка, мощност, местонахождение и техническо състояние в Приложение № 1 от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2014 г. 16:00
Променено: 29.3.2017 г. 14:12