Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2015-1015-04-69Затворена30.9.2015 г. 16:02
"Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Велико Търново"
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”. Доставките на стоки са разделени по видове в следните обособени позиции: Обособена позиция 1 “Канцеларските материали по вид и предполагаеми  количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”;
Обособена позиция 2 “Класьори по вид и предполагаеми количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”;
Обособена позиция 3 “Папки по вид и предполагаеми количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”;
Обособена позиция 4 “Хартиени изделия по вид и предполагаеми количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”. Част от артикулите са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2015 г. 16:30
Променено: 5.1.2017 г. 15:01
04-2015-22Открита процедура по ЗОПЗатворена4.5.2015 г. 10:30
“Извършване на текущ ремонт в сградите, предоставени на ТП на НОИ – Велико Търново”
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни дейности в помещение "Архив" и стая № 503, находящи се в сграда, предоставена на ТП на НОИ – Велико Търново, пл. “Център” № 2, подмяна на осветлението в помещение "Архив", коридорите и подмяна на електрическо табло за захранване на офисите намиращи се на ет. 5; ремонтни дейности в помещения, предоставени на ТП на НОИ, находящи се в сграда в гр. Велико Търново, ул. “Н. Габровски“ № 1, ет. 3 и ет. 4; ремонтни дейности в помещения, предоставени на ТП на НОИ, находящи се в сграда в гр. Велико Търново, ул. „В. Левски“ № 29 – Приемна. Всички ремонтни дейности са детайлно посочени в Спецификация № 1 и техническите спецификации от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2015 г. 16:30
Променено: 16.6.2015 г. 15:19