Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2021-1015-04-77Публично състезаниеОтворена22.4.2021 г. 14:32
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Доставка на офис обзавеждане с описани параметри в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2021 г. 0:00
Променено: 26.5.2021 г. 13:48
04-2021-1015-04-70Събиране на оферти с обяваВъзложена13.4.2021 г. 14:22
Доставка на настолни скенери за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Еднократна окомплектована доставка и гаранционна поддръжка на всички заявени от Възложителя 10 (десет) броя настолни скенери
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.5.2021 г. 0:00
Променено: 23.6.2021 г. 16:19
04-2020-1015-04-59Договаряне без предварително обявлениеВъзложена29.3.2021 г. 16:10
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 4. Срок за изпълнение 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване стойността на договора, което от двете събития настъпи по-рано.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.4.2021 г. 0:00
Променено: 22.6.2021 г. 12:59
04-2021-1015-04-45Открита процедураПрекратена2.3.2021 г. 13:46
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Велико Търново и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещения в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Велико Търново. Изпълнителя ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.4.2021 г. 0:00
Променено: 14.5.2021 г. 11:51