Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2019-1015-04-91Събиране на оферти с обяваВъзложена19.4.2019 г. 14:21
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ – Велико Търново“
Настоящата обществена поръчка за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителната инсталация, захранвана с газови котли в ТП на НОИ – Велико Търново ще се извършва с цел осигуряване безопасна експлоатация на газовите уреди и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служителите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:00
Променено: 4.7.2019 г. 13:40
04-2019-1015-04-67Открита процедураВъзложена29.3.2019 г. 11:32
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещения в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Велико Търново. Изпълнителя ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2019 г. 17:00
Променено: 17.6.2019 г. 10:44