Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2017-1015-04-243Публично състезаниеВъзложена24.11.2017 г. 13:34
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново: Обособена позиция № 1 “Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”;
Обособена позиция № 2 “Папки за сортиране по вид и предполагаеми количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 17:00
Променено: 30.3.2018 г. 13:53
04-2017-1015-04-173Публично състезаниеВъзложена1.8.2017 г. 11:49
Изграждане на видеонаблюдение в ТП на НОИ – Велико Търново - отдел „Пенсии“ улица „Никола Габровски“ №1, ет.4, ТП на НОИ администрация, площад „Център“ №2, ет. 5 и Приемна гр. Велико Търново, ул.“Васил Левски“ 29.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.9.2017 г. 17:00
Променено: 3.7.2018 г. 10:46
04-2017-1015-04-121Публично състезаниеПрекратена9.6.2017 г. 15:47
Изграждане на видеонаблюдение в ТП на НОИ – Велико Търново
Изграждане на видеонаблюдение в ТП на НОИ – Велико Търново - отдел „Пенсии“ улица „Никола Габровски“ №1, ет.4, ТП на НОИ администрация, площад „Център“ №2, ет. 5 и Приемна гр. Велико Търново, ул.“Васил Левски“ 29.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.7.2017 г. 17:00
Променено: 18.8.2017 г. 15:30
04-2017-1015-04-88Пряко договарянеВъзложена4.5.2017 г. 9:55
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Разпределение и снабдяване с природен газ. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 13.11.2017 г. 11:14
04-2017-1015-04-72Публично състезаниеВъзложена11.4.2017 г. 16:04
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново. Помещенията се намират в сгради, находящи се в гр. Велико Търново на: ул. “Никола Габровски” № 1 с площ от 850,00 кв. м, ул. “Васил Левски” № 29 с площ от 73,12 кв. м, пл. “Център” № 2 с площ от 710,00 кв. м и ул. “Теодосий Търновски” № 6 с площ от 204,00 кв. м. Общата площ на помещенията, предмет на поръчката е 1837,12 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2017 г. 17:00
Променено: 13.11.2017 г. 11:14