Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2020-Ц1006-03-1-1Открита процедураВъзложена14.5.2020 г. 12:17
"Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ - Варна"
Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна“ и включва организиране и осъществяване на дневна невъоръжена физическа охрана от понеделник до петък във времето от 07:00 ч. до 19:00 ч, дневен пропускателен режим от лица с професионална квалификация “Охранител“ и осъществяване на охрана чрез СОТ за времето от 19:00ч. до 07:00 ч. на следващия ден, в празнични и почивни дни денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2020 г. 17:00
Променено: 21.9.2020 г. 15:41