Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2022-1007-03-33Директно възлаганеВъзложена2.11.2022 г. 9:41
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия, монтирана в сграда на ул. „Хан Аспарух“ №4, гр. Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.11.2022 г. 9:41
03-2022-1007-03-32Директно възлаганеВъзложена2.11.2022 г. 9:37
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво, монтирана в сграда на ул. “Охрид“ №6, град Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.11.2022 г. 9:37
03-2021-1007-03-2-38Директно възлаганеВъзложена6.1.2022 г. 14:06
“Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.1.2022 г. 14:06
03-2021-1007-03-2-16Директно възлаганеВъзложена6.1.2022 г. 13:53
„Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.1.2022 г. 13:53