Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2021-1015-03-32Директно възлаганеВъзложена16.9.2021 г. 13:49
„Доставка и изграждане на система за управление на потока от клиенти в център за административно обслужване на ТП на НОИ – Варна, ул. „Хан Аспарух“ №4“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.9.2021 г. 13:49