Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
04-2021-1015-04-77Публично състезаниеОтворена22.4.2021 г. 14:32
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Доставка на офис обзавеждане с описани параметри в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2021 г. 0:00
Променено: 26.5.2021 г. 13:48
04-2021-1015-04-70Събиране на оферти с обяваВъзложена13.4.2021 г. 14:22
Доставка на настолни скенери за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Еднократна окомплектована доставка и гаранционна поддръжка на всички заявени от Възложителя 10 (десет) броя настолни скенери
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.5.2021 г. 0:00
Променено: 23.6.2021 г. 16:19
04-2020-1015-04-59Договаряне без предварително обявлениеВъзложена29.3.2021 г. 16:10
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 4. Срок за изпълнение 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване стойността на договора, което от двете събития настъпи по-рано.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.4.2021 г. 0:00
Променено: 22.6.2021 г. 12:59
04-2021-1015-04-45Открита процедураПрекратена2.3.2021 г. 13:46
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Велико Търново и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещения в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Велико Търново. Изпълнителя ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.4.2021 г. 0:00
Променено: 14.5.2021 г. 11:51
04-2020-Ц1015-04-2020-166Открита процедураВъзложена2.12.2020 г. 13:05
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.1.2021 г. 23:55
Променено: 24.3.2021 г. 11:07
04-2020-Ц1015-04-111Публично състезаниеВъзложена10.8.2020 г. 14:29
Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново.
Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.11.2020 г. 15:36
04-2020-Ц1015-04-110Договаряне без предварително обявлениеВъзложена10.8.2020 г. 14:26
Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Предоставяне на доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ – Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново ул. ул. „Васил Левски“ № 29
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2020 г. 0:00
Променено: 30.9.2020 г. 10:59
04-2020-Ц1015-04-100Публично състезаниеВъзложена22.7.2020 г. 14:03
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Извършване на поддръжка, профилактика и доставка на резервни части за климатиците в ТП на НОИ – Велико Търново, индивидуализирани по марка, мощност и местонахождение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.12.2020 г. 16:13
04-2020-Ц1016-40-85Открита процедураПрекратена20.7.2020 г. 14:26
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.10.2020 г. 15:08
04-2020-Ц1015-04-78Договаряне без предварително обявлениеВъзложена17.6.2020 г. 16:25
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.9.2020 г. 11:01
04-2020-Ц1015-04-64Публично състезаниеПрекратена2.6.2020 г. 16:05
Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на допълнително осветление в част от работните помещения с цел да се достигнат нормални норми на осветеност за да се спазят изискванията в Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите, подобряване на условията на труд и отстраняване на несъответствията за фактор „осветеност“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2020 г. 23:55
Променено: 17.7.2020 г. 15:44
04-2020-Ц1015-04-51Открита процедураВъзложена12.5.2020 г. 15:25
Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Предоставяне на услуги по охрана на помещения ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново, които се намират в гр. Велико Търново на адреси: ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 4; ул. „Теодосий Търновски“ № 6; ул. „Васил Левски“ № 29 и пл. „Център“ № 2, ет. 5.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2020 г. 17:00
Променено: 29.9.2020 г. 10:21
04-2019-1015-04-91Събиране на оферти с обяваВъзложена19.4.2019 г. 14:21
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ – Велико Търново“
Настоящата обществена поръчка за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителната инсталация, захранвана с газови котли в ТП на НОИ – Велико Търново ще се извършва с цел осигуряване безопасна експлоатация на газовите уреди и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служителите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:00
Променено: 4.7.2019 г. 13:40
04-2019-1015-04-67Открита процедураВъзложена29.3.2019 г. 11:32
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещения в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Велико Търново. Изпълнителя ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2019 г. 17:00
Променено: 17.6.2019 г. 10:44
04-2018-1015-04-250Публично състезаниеВъзложена9.11.2018 г. 14:24
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите, ползвани от  ТП на НОИ – Велико Търново, включително  осигуряване на резервни части и консумативи от ТП на НОИ – Велико Търново
Настоящата поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците и климатичните инсталации на ТП на НОИ – Велико Търново, индивидуализирани по марка/модел, мощност, тип на климатика, тип на инсталацията и местонахождение в Приложение № 1 към Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2018 г. 17:00
Променено: 19.2.2019 г. 11:22
04-2018-1015-04-243Открита процедураВъзложена8.11.2018 г. 16:33
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции
Обособена позиция № 1 Канцеларски материали по вид и предполагаеми  количества за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново
Обособена позиция № 2 Папки по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 30.4.2019 г. 9:02
04-2018-1015-04-167Открита процедураВъзложена18.7.2018 г. 16:29
Предоставяне на услуги по охрана на имоти, ползвани от ТП на НОИ - Велико Търново
Предоставяне на услуги по охрана на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2018 г. 17:00
Променено: 28.12.2018 г. 9:40
04-2018-1015-04-92Публично състезаниеВъзложена30.4.2018 г. 16:29
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Велико Търново
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.9.2018 г. 15:08
04-2018-1015-04-91Събиране на оферти с обяваВъзложена30.4.2018 г. 16:25
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.8.2018 г. 14:28
04-2018-1015-04-64Събиране на оферти с обяваВъзложена3.4.2018 г. 15:59
ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ТП НА НОИ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - Велико Търново - офис столове
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.8.2018 г. 14:29
04-2017-1015-04-243Публично състезаниеВъзложена24.11.2017 г. 13:34
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново: Обособена позиция № 1 “Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”;
Обособена позиция № 2 “Папки за сортиране по вид и предполагаеми количества за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 17:00
Променено: 30.3.2018 г. 13:53
04-2017-1015-04-173Публично състезаниеВъзложена1.8.2017 г. 11:49
Изграждане на видеонаблюдение в ТП на НОИ – Велико Търново - отдел „Пенсии“ улица „Никола Габровски“ №1, ет.4, ТП на НОИ администрация, площад „Център“ №2, ет. 5 и Приемна гр. Велико Търново, ул.“Васил Левски“ 29.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.9.2017 г. 17:00
Променено: 3.7.2018 г. 10:46
04-2017-1015-04-121Публично състезаниеПрекратена9.6.2017 г. 15:47
Изграждане на видеонаблюдение в ТП на НОИ – Велико Търново
Изграждане на видеонаблюдение в ТП на НОИ – Велико Търново - отдел „Пенсии“ улица „Никола Габровски“ №1, ет.4, ТП на НОИ администрация, площад „Център“ №2, ет. 5 и Приемна гр. Велико Търново, ул.“Васил Левски“ 29.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.7.2017 г. 17:00
Променено: 18.8.2017 г. 15:30
04-2017-1015-04-88Пряко договарянеВъзложена4.5.2017 г. 9:55
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Разпределение и снабдяване с природен газ. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 13.11.2017 г. 11:14
04-2017-1015-04-72Публично състезаниеВъзложена11.4.2017 г. 16:04
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново. Помещенията се намират в сгради, находящи се в гр. Велико Търново на: ул. “Никола Габровски” № 1 с площ от 850,00 кв. м, ул. “Васил Левски” № 29 с площ от 73,12 кв. м, пл. “Център” № 2 с площ от 710,00 кв. м и ул. “Теодосий Търновски” № 6 с площ от 204,00 кв. м. Общата площ на помещенията, предмет на поръчката е 1837,12 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2017 г. 17:00
Променено: 13.11.2017 г. 11:14
04-2016-1015-04-324Публично състезаниеПрекратена22.11.2016 г. 11:18
Проектиране и изпълнение на съоръжение за товарна платформа в междустълбищно пространство на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 1, за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново
Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изпълнение на съоръжение за товарна платформа в  междустълбищно пространство за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2017 г. 17:00
Променено: 5.1.2017 г. 13:36
04-2016-1015-04-288Открита процедураВъзложена1.11.2016 г. 11:24
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново. Помещенията се намират в сгради, находящи се в гр. Велико Търново на: ул. “Никола Габровски” № 1 с площ от 850,00 кв. м, ул. “Васил Левски” № 29 с площ от 73,12 кв. м, пл. “Център” № 2 с площ от 710,00 кв. м и ул. “Теодосий Търновски” № 6 с площ от 204,00 кв. м. Общата площ на помещенията, предмет на поръчката е 1837,12 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.1.2017 г. 17:00
Променено: 17.2.2017 г. 10:48
04-2016-1015-04-254Публично състезаниеВъзложена5.10.2016 г. 14:51
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи по обособени позиции
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи по обособени позиции
Обособена позиция № 1 „Абонаментна поддръжка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново”
Обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.12.2016 г. 17:00
Променено: 9.2.2017 г. 15:32
04-2016-1015-04-253Открита процедураВъзложена5.10.2016 г. 14:43
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Велико Търново
Доставка на канцеларски материали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.1.2017 г. 17:00
Променено: 14.2.2017 г. 15:08
04-2016-1015-04-182Публично състезаниеЗатворена7.7.2016 г. 14:39
Преустройство в приемна на отдел „Пенсии“ – изграждане на санитарен възел в ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 29
Изграждане на сервизно помещение в приемната на отдел „Пенсии“, ТП на НОИ – Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 29 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 17:00
Променено: 30.11.2016 г. 15:17
1 - 30Напред